Znak Zakładu Kartografii

Anna Fiedukowicz

dr inż.

Tytuł inżyniera uzyskała po raz pierwszy w 2009 roku na Wydziale Leśnym SGGW (kierunek: Leśnictwo Wielofunkcyjne), tytuł magistra inżyniera zaś w 2011 roku w ramach międzynarodowych studiów Forest Information Technologies (SGGW oraz University of Applied Sciences Eberswalde), w roku 2012 natomiast tytuł inżyniera na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (kierunek: Geodezja i Kartografia).

Od 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie oraz została zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Kartografii tego Wydziału. Jest autorką ponad 20 publikacji naukowych związanych z generalizacją informacji geograficznej, bazami danych topograficznych, metodami statystyki przestrzennej oraz spatial data mining, smart city i in. Uczestniczyła też w szeregu grantów i projektów związanych z ww. tematyką - w tym w projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dydaktyczne na kierunku geodezja i kartografia na studiach inżynierskich i magisterskich. Prowadziła szkolenia z zakresu Dyrektywy INSPIRE dla pracowników administracji publicznej na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, a także była wykonawcą ekspertyzy dla tej instytucji.

Więcej informacji w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

Biogram AF
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.