Znak Zakładu Kartografii

Zespół

Pracownicy

dr hab. inż. Robert Olszewski
kierownik Zakładu Kartografii

dr hab. inż. Dariusz Gotlib
profesor PW

dr hab. inż. Paweł Pędzich
adiunkt

dr inż. Andrzej Głażewski
starszy wykładowca

dr inż. Paweł Kowalski
starszy wykładowca

mgr Katarzyna Bargieł
asystent

mgr inż. Anna Fiedukowicz
asystent

mgr inż. Miłosz Gnat
asystent

Jacek Marciniak

mgr inż. Jacek Marciniak
asystent

Doktoranci